Ytterligere permitteringer: Figgjo AS går ned i minimusmbemanning fra mandag

90 prosent av arbeidsstokken ved hjørnesteinsbedriften permitteres. Admninistrerende direktør forsikrer at de fremdeles har leveringsevne.