Wirak om kritikken: – Dette er jo frie midler. Mange kan tenke seg disse pengene

Stanley Wirak (Ap) sier at posisjonen i Sandnes mener rådmannen i all hovedsak har gjort en god vurdering.