Wi­rak med be­skjed til fol­ket: – Dette er tungt for mange, men alternativet er mykje verre

Ord­fø­rar Stanley Wi­rak mei­ner det er vik­tig å ta vare på kvar­an­dre, og hug­se at sjølv om dei ut­for ri­si­ko­grup­pa ik­kje nød­ven­dig­vis får symp­tom ved smit­te, kan ein føre smit­ta vi­da­re. Det kan vere særs far­leg.