Dette skjer når det bryter ut slåsskamp på skoler i Sandnes

Det jobbes tett med oppfølging og forebygging fra kommunen.