Energi Norge og NORWEA skriver i et innlegg at vindkraftbransjen skal lytte til de som har vært kritiske til utbyggingen av vindkraft på land. Det er vi i DNT glade for. Vi er også helt enige i at konsesjonsreglene må endres. Men når Energi Norge og NORWEA redegjør for hvilke endringer som må til, ser det ut til at de har glemt det aller viktigste: Hensynet til naturen.

Motstanden mot vindkraft handler om at urørt natur raseres og gjøres om til industriområder – altfor ofte uten at naturverdiene er kartlagt ordentlig, eller uten at lokalsamfunnet har blitt hørt. All energiutbygging krever inngrep i naturen. Men når naturen tillegges så liten verdi som dagens konsesjonssystem legger opp til, tillater myndighetene at område etter område bygges ned. Det er protestene mot denne måten å forvalte naturen vår på som vi har sett resultatet av i vindkraftdebatten det siste året.

Les også

Vi skal lytte til motvinden

Energi Norge og NORWEA henviser til en undersøkelse vi i DNT gjennomførte i mai. Det er riktig som de skriver: 55 prosent av de under 30 år er positive til vindkraft. Men Energi Norge og NORWEA bruker liten tid på det viktigste funnet i vår undersøkelse. Over 70 prosent er mot vindkraft som går på bekostning av urørt natur og dyreliv.

Når Energi Norge og NORWEA vil lytte til motstanden er det dette de må lytte til. Vi trenger en ny vindkraftpolitikk som spiller på lag med naturen, ikke ødelegger den.