Vil vurdere en utvidelse av restriksjonene til helgen