Retten mener at det i foreliggende sak må det i skjerpende retning legges vekt på at utropet hadde en sterkt forhånende og rasistisk karakter.

– Det er av allmennpreventive grunner viktig at det reageres mot at slike utrop fremsettes i offentlige sammenhenger som under sportsbegivenheter.Dersom utropet hadde fått tilslutning fra flere vil det skapt en helt uakseptabel situasjon. I foreliggende tilfelle reagerte imidlertid de andre supporterne negativt på utropet.

– I formildende retning må det legges vekt på at tiltalte straks erkjente forholdet og beklaget utropet. Han ble kalt inn til møte med supporterklubben uken etter hendelsen. Han la da alle kort på bordet og beklaget at han hadde uttrykt seg som gjengitt. Erkjennelsen ble senere opprettholdt i politiavhør, selv om han nektet straffeskyld.

Supporteren ble dømt til 18 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han fikk også bot på 20.000 kroner.

Viking spilte mot Bodø/Glimt da hendelsen fant sted.