– Vi må starte dugnaden på toppen

Posisjonspartiet FNB stiller seg enstemmig bak innstillingen om å kutte i lønningene til folkevalgte og forventer at de minste opposisjonspartiene støtter opp.