– Vi må markedsføre Sandnes som en kommune som heier på olje, gass og energi

Bystyrerepresentant Sander Olsen (H) mener kommunen må fatte et klart vedtak om at Sandnes framover skal være en trygg og forutsigbar vertskommune for både olje, gass og energi.