For Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er det å være midt på treet godt nok, men for oss i Høyre er ikke skolen bra nok før den er best. Ambisjonene for Sandnes-skolen må opp!

For at Sandnes-skolen skal være på sitt beste, trengs flere tiltak. Vi i Unge Høyre mener at det å tilrette skolen for enkeltindividet er veien å gå; i motsetning til en venstreside som er villig til å gå stadig lenger for å kaste alle elever i samme byråkratiske A4-boks. Dette viser de blant annet gjennom å kjempe med nebb og klør for en heldagsskole hverken elevene eller Sandnes Unge Bystyre vil ha. Det er kun med valgfrihet, tidlig innsats og tilrettelegging at vi får skolen på sitt beste.

Et viktig ledd er nivådeling i 10. klasse. Svakere elever som må bli løftet opp, blir ikke løftet opp av å lære et pensum de ikke forstår. Sterke elever blir heller ikke flinkere av å lære et pensum som ikke gir dem nok utfordringer. Løsningen er å gi disse elevene muligheten til å få nivådelt undervisning slik at både svakere og sterkere elever får oppfylt sitt potensial. Dette er ikke-stigmatiserende og gir elevene mestrings- og ansvarsfølelse, kontra dagens system, der man ofte ender opp på et grupperom med ufaglærte støttelærere om man ligger litt bak.

Valgfrihet er like viktig i skolen som ellers. Det er hverdagen det er snakk om! Hver femte elev som går ut av grunnskolen, sliter med å lese eller skrive skikkelig. Da er ikke løsningen å hamre sidemål-ordboken på pulten og tvinge elever som allerede sliter med hovedmålet sitt å måtte pugge uregelrette verb, når disse i tillegg må disse lære engelsk og et ekstra fremmedspråk. Løsningen er å gi disse elevene muligheten til å kunne velge vekk opplæringen i sidemål skriftlig slik at de kan konsentrere seg på én målform. Det er bedre å vær god i ett skriftspråk, enn å være middels i to.

Sandnes kommune er i vekst. For oss i Unge Høyre er det veldig viktig at vi plass til alle de nye gaukene på skolen. I dag er det plassmangel, og noen elever må sitte i gamle sløydsaler fordi det ikke er nok klasserom.

Det er eksempler fra flere skoler, med klasserom i brakker, der man blir sendt hjem på vinteren fordi det ble for kaldt. Senere forsvinner spesialrom som naturfags- og musikkrom for å rydde plass til klasserom der også. Det er utrolig viktig å satse på kreative fag. Vi vil ha fokus på sentrumsskolene og de kreative fagene, og nå må politikerne ta ansvar!

Nå har det gått åtte år uten ambisjoner for Sandnes-skolen. Vi som er ungdomskandidater for Sandnes Høyre vil aldri si oss fornøyde med å være midt på treet. Nå må det trøkkes til med nytt, ungt engasjement for å løfte skolen vår! Det vil vi unge i Høyre bidra med.

Vi må være i forkant, og Sandnes-skolen skal bli Norges beste! Derfor bør du stemme Høyre og stemme ungt!