– Vi er i en alvorlig økonomisk situasjon – vi må være føre var

Rådmannen i Sandnes ber politikerne foreta et ytterligere kutt på 200 millioner kroner. Det kommer på toppen av de 91,8 millionene som ble vedtatt bespart i handlings- og økonomiplanen fram til 2023.