Ganddalitter samler underskrifter for å få fart på tverrforbindelsen til Bråstein

Har startet underskriftskampanje for å gjenoppta arbeidet med strekningen Skjæveland–Bråstein.