Kristine kjempet mot tårene på folkemøtet om Vardafjell vindpark

Stemmen til Kristine Haaland brast ved flere anledninger da hun omtalte Vardafjell vindpark. Hun er blant mange med bekymringer.