Vardafjell løftes til Stortinget: – Arbeidet må stanses!

Fremskrittspartiet fremmer nytt forslag i Stortinget som tilsier at all utbygging av vindkraft på land må stanses inntil de pågående sakene er avgjort av domstolene. Vardafjell i Sandnes er en het potet i denne sammenhengen.