Slik forhåndsstemmer du i Sandnes

VALG: I september er det lokalvalg. I tiden før er det mulig å forhåndsstemme ved en rekke steder i Sandnes.

VALG: I september er det lokalvalg. I tiden før er det mulig å forhåndsstemme ved en rekke steder i Sandnes. Foto:

Allerede nå kan du levere din stemme til høstens lokalvalg.

DEL

Sandnes kommune har på sine nettsider lagt ut følgende informasjon om forhåndsstemming til høstens lokalvalg.

I perioden 1. juli til 9. august kan du levere tidligstemmer ved servicekontoret i Sandnes og ved kommunehuset i Forsand.

I Sandnes kan dette gjøres mandag til fredag mellom klokken 08.30 og 15.15.

I Forsand gjøres dette etter avtale med servicetorget.

Forsand

Du kan forhåndsstemme i kommunehuset i Forsand i perioden mandag 12. august – torsdag 5. september..

Mandag 12. august – fredag 6. september, alle hverdager mellom klokken 08 og 15 kan du forhåndsstemme i Forsand kommunehus.

Torsdag 5. september fra klokken 08 til 19 kan du også forhåndsstemme i Forsand kommunehus.

Sandnes

I Sandnes kan du forhåndsstemme ved rådhuset i perioden 12. august - lørdag 24. august

Mandag 12. august – lørdag 24. august, alle hverdager mellom klokken 08.30 og 15.15. Torsdager fra klokken 08.30 til 18.00, og lørdager fra klokken 10 til 15.

I tillegg kan du i perioden mandag 26. august til og med fredag 6. september forhåndsstemme i Sandnes rådhus mandag til fredag fra klokken 08.30 til 20.00, samt lørdag fra klokken 10 til 15.

Siste frist for forhåndstemming til andre kommuner er fredag 6. september 2019 kl. 14.00.

Forhåndsstemme i institusjoner

Det er også mulig å levere forhåndsstemme ved følgende institusjoner:

Onsdag 14. august: Huset vårt bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Onsdag 14. august: Lunde bo- og aktivitetssenter fra klokken 10.00 til 12.00.

Torsdag 15. august: Lura bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Torsdag 15. august: Riska bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Fredag 16. august: Trones bolig og eldresenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Fredag 16. august: Austrått bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Fredag 15. august: Rovik bo- og aktivitetssenter fra klokken 12.30 til 14.30.

Mandag 19. august: Åse bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Mandag 19. august: Byhagen bo- og aktivitetssenter fra klokken 09.30 til 11.30.

Mandag 19. august: Sandnes Helsesenter fra klokken 12.30 til 14.30.

Tirsdag 20. august: Sandnes DPS avd. Varatun fra klokken 10.00 til 12.00.

Tirsdag 20. august: Rundeskogen bo- og aktivitetssenter fra klokken 12.30 til 14.30.

Onsdag 4. september: Forsandheimen fra klokken 10.00 til 12.00.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere.

Stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmemottak, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, for eksempel hjemme. Søknad om dette kan ringes inn på telefon 51 33 60 00 (Sandnes) eller 51 70 00 00 (Forsand), eller sendes Valgstyret, Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes. Søknad om dette må være mottatt innen tirsdag 3. september kl. 15.00.

Forhåndsstemme fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen den 9. september 2019, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli 2019. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen tirsdag 10. september klokken 17.00. Husk å ta hensyn til postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Brevstemme fra utlandet

Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.

En brevstemme må være poststemplet utenriks.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

• Navnet ditt

• Adressen din i Norge

• Fødselsnummeret ditt (11 siffer)

• Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din

• Tid og sted for stemmegivningen.

• Underskrift av deg som velger

• Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Sandnes, sender du konvolutten til:

Valgstyret i Sandnes

Postboks 583

4302 Sandnes

Velgere bosatt i utlandet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknad om innføring i manntallet

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 10. september klokken 17.00.

Artikkeltags