Posisjonspartiene er i forhandlinger – går fremdeles for plan A

Slik tallene ser ut etter forhåndsstemmene, tyder ting på at dagens posisjon kan fortsette uten andre partier involvert.