– Jeg støtter Mangor Malmin. Det finnes mange i Frp som ikke ønsker samarbeid med FNB. Forhandlingene bør brytes.

Om det var opp til Sigurd Sjursen, ville han avbrutt forhandlingene med FNB.