Her avgir Inger Klippen (H) sin stemme: - Har en god magefølelse

Klippen håper at flest mulig benytter seg av stemmeretten sin.