Sandnes trenger en moderne rusomsorg

Av

"Sandnes må fortsette arbeidet for å løfte personer med rusproblemer opp på beina igjen. Dette innebærer mye jobb, men vil bety mye for de personene som sårt trenger den hjelpen de mottar", skriver Susanna Aske Bredenbekk, leder i Rogaland Unge Venstre.