Utvider gravlunden – kostnadsrammen på nesten 27 mill.

Minimumsgrensen for antall gravplasser på Soma gravlund nærmer seg, derfor utvider kommunen nå antall gravplasser.