Barn og unge låner flere bøker

Av

Utlånet av bøker til barn og unge gikk opp med hele 8,5 prosent i løpet av det siste året.