Uro på Riska før økonomiplan: Frykter at skolesatsing skal ryke ut

På Riska er bekymringen stor i forkant av rådmannens budsjettfremleggelse om få uker. Nå frykter nestlederen i områdeutvalget at bydelen skal bli forbigått når det gjelder planer for ny skole og opprustning av eksisterende skoler.