Sosialhjelpsutgiftene økte med 48 prosent på fire år

Av

På fire år har kommunens utgifter til sosialhjelp steget med 48 prosent. Og andelen unge sosialhjelpsmottakere er den som stiger mest.