Ungdommen ble løsningen for kommunens gravlunder

Sandnes kommune opplevde misnøye med klippingen av gravlunder. Da bestemte de seg for å se til ungdommen, noe prosjektlederen tenker det kanskje burde gjøres mer av.