Umiddelbare tiltak på Uskekalven kai etter utglidninger

30. mars mottok kommunen bilder som viste utglidning av steinblokker i kaifronten på Uskekalven.