Onsdag offentliggjorde Universitetet i Stavanger årets søkertall. I en pressemelding opplyser de at søkertallet er det tredje beste for UiS noensinne. Dette til tross for nedgang i søkningen til studier i Samordna opptak på nasjonal basis.

– UiS tilbyr dessuten tre færre studier i Samordna opptak i år enn i fjor, 54 i fjor og 51 i år. Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll er fortsatt den utdanningen med flest primærsøkere per studieplass i landet, skriver universitetet.

– 2022 kan karakteriseres som post-korona, et år der vi går tilbake til mer normale forhold. Potensielle studiesøkere har flere valgmuligheter i år enn de to siste årene. De har nå anledning til å ta et friår, til å reise og til å jobbe fordi arbeidsmarkedet er godt. Dette ser ut til å ha påvirket søkningen til høyere utdanning. Bedre muligheter for å reise viser også igjen på rekordsøkningen til våre internasjonale utdanninger og våre utdanninger i utøvende kunstfag. Sistnevnte har en stor andel utenlandske studenter, sier Merete Vadla Madland, fungerende rektor ved UiS.

Madland viser også til at endringer i alderssammensetningen hos årets søkermasse gjenspeiler et arbeidsmarked som går godt, og at flere er i jobb. Andelen søkere i aldersgruppen 24–39 år går ned, gruppen over 40 år er relativ stabil, mens søkere til og med 21 år øker sammenlignet med i fjor.

UiS har også søkerrekord fra internasjonale studenter.

Utdanninger med flest primærsøkere per studieplass i Samordna opptakLærested

Utdanning

Primærsøkere per studieplass

Antall primærsøkere

1

UiS

Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor

20,3

1 215

2

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitekt, master

18,7

1 120

3

NTNU

Medisin, profesjonsstudium

18,4

295

4

UiT Norges arktiske universitet

Luftfartsfag, bachelor

16,5

198

Kilde: Universitetet i Stavanger

Nasjonal nedgang

Nasjonalt er det nedgang i antall søkere til høyere utdanning i Samordna opptak i år, og UiS følger den nasjonale trenden. Til tross for nedgangen og færre studietilbud enn i fjor er søkningen den tredje beste for UiS noensinne med 6155 primærsøkere til 2470 studieplasser. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

UiS har en nedgang i søkertallet i Samordna opptak på 24 prosent sammenlignet med fjoråret. Nasjonalt er gjennomsnittlig nedgang på -12,4 prosent. Til sammen er det 2,5 søkere per studieplass ved UiS, som fortsatt er høyere enn landsgjennomsnittet, og det er fortsatt flere utdanninger som går fram også i år. Grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn er den utdanning som øker mest ved UiS med 38 prosent, fulgt av femårig master i datateknologi. Også reiselivsutdanningene og bachelorutdanninger i ingeniørfag har en oppgang fra i fjor. Her er det de to nye utdanningene i medisinsk teknologi og batteri- og energiteknologi som har høyest antall primærsøkere per studieplass.

Attraktivt tollstudium

Det er bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll som gjør det aller best. Ingen andre studier i Norge har flere primærsøkere per studieplass enn tollstudiet tross nedgang på 849 primærsøkere for dette studiet sammenlignet med i fjor. Hele 20,3 søkere konkurrerer om hver studieplass. Med totalt 1 215 primærsøkere er utdanningen også den femte mest søkte av de 1 317 studiene som tilbys i Samordna opptak.

Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll, som er utviklet i samarbeid med Tolletaten, har også økt antall studieplasser til høsten fra 35 til 60. Antallet plasser øker siden Tolletaten har signalisert økt behov for flere ansatte i årene som kommer. Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

Andre populære studier i Samordna opptak

Den nest mest søkte utdanningen ved UiS i Samordna opptak er fortsatt sykepleiestudiet med 563 primærsøkere til 315 studieplasser. På tredjeplass finner vi bachelor i økonomi og administrasjon med 550 primærsøkere. På fjerdeplass er bachelor i sosialt arbeid med 285 primærsøkere. Også energiutdanningene går fram i år, både i det nasjonale opptaket og i det lokale opptaket ved UiS. Søkningen går fram med 10 prosent sammenlignet med i fjor både for bachelor- og masterutdanninger innenfor ingeniørstudier i energi. Samtidig øker søkningen med fem prosent i det internasjonale opptaket.

Oppgang i lokalt opptak

Det lokale opptaket til toårige masterutdanninger og videreutdanninger ved UiS har 5 875 primærsøkere, en oppgang på 3,4 prosent. Det er master i spesialpedagogikk som topper listen med 499 primærsøkere. På andreplass er master i samfunnssikkerhet med 366 primærsøkere. Den nye masterutdanningen i barnevernsarbeid har 123 primærsøkere og bidrar til en god oppgang på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultet for utøvende kunst har rekordsøknad med 748 primærsøkere, en oppgang med 30,3 prosent.