En fersk undersøkelse Respons analyse har gjort for Utdanningsforbundet viser kraftig støtte til de streikende i PBL-barnehagene. Mer enn åtte av ti i befolkningen støtter streiken. Det skriver forbundet i en pressemelding torsdag. Der gjør de det klart at streiken trappes opp nok en gang fra og med mandag.

– 82 prosent av befolkningen støtter barnehagestreiken. Det er en klar melding til oss, og det er en veldig klar melding til styret i PBL, skriver de i meldingen.

– Jeg er ikke overrasket over at befolkningen støtter streiken. Folk vil at alle de som hver dag går på jobb for å gi barn og foreldre et godt barnehagetilbud i det minste må være sikret en anstendig pensjon, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Fakta: Fase 5

I neste runde av streiken vil Utdanningsforbundet ta ut ytterligere 11 barnehageansatte i streik i Sandnes. Fagforbundet tar ut ni, samtidig som Delta vil ha tre.. Det betyr at 140 ansatte vil streike i Sandnes i neste fase:

  • Fagforbundet: Fra 65 til 74
  • Utdanningsforbundet: Fra 52 til 63
  • Delta: 3

Størst støtte blant barnehageforeldre

Streiken har nå vart i snart tre uker. Handal har stor forståelse for at mange av de som er rammet synes dette er krevende.

– Dette er en svært vanskelig situasjon for mange. Streiken skaper krevende hverdager for foreldre og barn. Da jeg var på streikedemonstrasjon foran Stortinget i går, var det ei lita jente som sto med et skilt hvor det sto at «Jeg vil gå tilbake til barnehagen». Slikt gjør inntrykk, og barnehagelærerne gir også tydelig uttrykk for at de ønsker seg tilbake til jobb for å være sammen med barna.

– Samtidig er dette en veldig viktig streik, som PBL må ta ansvaret for. Over åtte av ti støtter streiken, og støtten er faktisk størst blant de som har barn i barnehagene. Det håper jeg PBL tar til seg snarest mulig, sier Handal.

– PBL løper fra sine løfter

Utdanningsforbundet skriver at de ansatte i PBL-barnehagene hadde gjennom sine fagforeninger en avtale med PBL hvor de hvert år skulle betale inn tre prosent, i stedet for de vanlige to prosentene, frem til overgangen til ny AFP. Så skulle PBL inn i fellesordningen fra 1. januar 2023.

– De ansatte har samvittighetsfullt betalt inn mer enn alle andre i pensjon.– Men til tross for gjentatte løfter vil altså ikke PBL gi de ansatte den samme pensjonen som nesten alle andre barnehageansatte har. Vi har holdt vår del av avtalen. PBL løper fra sine løfter. Det kan vi ikke akseptere, sier Handal.

Over 1200 av Utdanningsforbundets medlemmer i PBL er for tidens ute i streik. Nå trappes den altså opp med nærmere 300 nye barnehagelærere, hovedsakelig fra Bergen, fra og med neste onsdag.