Krever strakstiltak i Hoveveien

Et enormt antall kjøretøy benytter Hoveveien

Et enormt antall kjøretøy benytter Hoveveien Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nye tall viser at 8000 kjøretøy dundrer gjennom Hoveveien per døgn

DEL

Statens vegvesen har gjennomført tellinger sør for rundkjøringen i februar 2019. Tellingene ble utført automatisk og skiller ikke mellom personbiler og tunge kjøretøy.

Etter åpningen av rundkjøringen med ny diagonal, økte det gjennomsnittlige antallet kjøretøy som passerer i begge retninger. Fra cirka 5300 til 7900 kjøretøy per døgn, viser tallene.

Økningen ble nøye diskutert da formannskapet hadde møte på mandag. Thor Magne Seland (H) er bekymret for mange av konsekvensene han registrerer som følge av trafikkøkningen. Heidi Bjerga (SV) argumenterte også sterkt for at utbedringer må til.

– Det første vi må få kontroll over er den høye farten mange holder nedover mot butikken og Kvernelandsveien. Man ser fort hvem som bor i området, og hvem som kun bruker veien som gjennomfartsåre, for å si det på den måten. Vi må kontakte politiet for å be om hyppigere kontroller. Når kjører mange altfor fort i det som er 30-sone, sier han.

Vil lage fotovergang

Thor Magne Seland ønsker også tiltak i kraft av en forhøyet eller opplyst fotovergang oppe ved det ene busstoppet. Som det er i dag, stopper fortauet på den ene siden midt i bakken.

– Det er jo tragikomisk. Dersom man kommer gående oppover, eller hopper av bussen der, må man i realiteten helt ned til Ganddal stasjon for å benytte fotovergangen der, og det t-krysset der nede med dagligvarebutikken, er knapt mulig å lage farligere. To innkjøringer, og utkjøringer til daglivarebutikken, gjenvinningsstasjon, myke trafikkanter, togstasjon og «park and ride». Tidenes marerittkryss. Dette skulle aldri vært en gjennomkjøringsvei, sier Seland.

Gruppelederen i Høyre forteller at kommunen og næringssjefen er i kontakt med både Rema og Posten/Bring for at deres biler flest ganger skal velge Jærveien som fartsåre inn og ut av Vagle og til E39.

– Årsaken til den høye trafikken, stammer selvsagt av at vi ikke har klart å få på plass brua over Godsterminalen. Nå ble det gitt dispensasjon til oppstart, og i den sammenhengen har kommunen tett dialog med begge de store aktørene. Jeg har ikke sett én eneste bil fra Rema kjøre i Hoveveien. De har vært eksemplariske. Posten derimot, er ikke like flinke, sier Seland.

Bilene dundrer gjennom Ganddal

Bilene dundrer gjennom Ganddal Foto:

Distriktssjef for Posten, Siri Tansø, sier de er veldig bevisste på å belaste Ganddal sentrum i minst mulig grad. De ønsker et godt naboskap.

– Det kjørte nok noe biler fra oss langs denne strekningen tidligere, og det kan være at det er en liten økning etter vi flyttet halve staben til Vagle i april. Men dette temaet er oppe i ledermøter og vi har dialog med ansatte og kommunen. Noen biler benytter nok denne veien av hensiktsmessige årsaker, men vi gjør alt vi kan for å begrense bruken, sier Tansø.

Holdningskampanje

Høyre-lederen maner fram budskapet om at innbyggere, næringsdrivende og yrkessjåfører må vise større hensyn. Thor Magne Seland mener alle kan bidra til en felles holdningskampanje.

– 30-sonen er bestemt som et midlertidig tiltak til brua over Godsterminalen åpner i høst. Vi vet at skolestart skjer før den tid, og da skal mange barn ut i trafikken. Jeg mener vi umiddelbart bør iverksette tiltak. Vi kan selvsagt ikke nekte folk i å bruke offentlig vei, men det er til stor hjelp at alle bidrar, sier Seland.

Trafikkoordinator Georg Grødem i politiet, sier de er kjent med utfordringene i Hoveveien.

– Vi har utført fartsmålinger, og vi kommer til å gjenta nye kontroller, sier Grødem.

Byutvikling og teknisk avdeling i kommunen har også gjennomført telling i områdene. Dette har skjedd i samarbeid med NAV, hvor arbeidssøkende har deltatt i tellingene. Det ble for dyrt å gjennomføre tellinger om natten, men tendensene er klare.

* Nord i Hoveveien ved Felleskjøpet var det en nedgang i antall person- og lastebiler gjennom perioden 08.00-14.30.

* Midt i Hoveveien ved Kiwi/innkjøring til Lundehaugen ble telling kun utført på morgenen og formiddagen. Her var det en nedgang i antall personbiler, mens antall lastebiler økte.

* Ved Stokkelandsvatnet var det morgen og formiddag tilnærmet samme antall personbiler, mens antall lastebiler økte fra morgen til formiddag. På ettermiddagen var det en økning i personbiltrafikken og en nedgang i antall lastebiler.

Artikkeltags