I dette krysset skjer det ulykker og nestenulykker hver eneste dag: - Dette skaper enorm frustrasjon

Ved nedkjøringen til Bjønnbåsen på Bogafjell er kurven så smal ar ulykker nesten skjer daglig.