Nå blir det færre fotobokser

Av

Selv om de hindrer halvparten av de alvorligste ulykkene, blir antallet fotobokser på norske veier halvert. – Vi har prinsipielle betenkeligheter mot boksene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til NAF-magasinet Motor.