Hektisk innspurt i Bystasjonen

Av

Få dager før Bystasjonen åpner er det aller meste på plass i Bystasjonen. 
Sentereierne er nå inne i sluttforhandlinger med de siste leietakerne.