Sørtoget var på vei fra Stavanger til Oslo S da det søndag 31. juli klokken 10:39 stoppet opp på grunn av tekniske feil.

En kontaktledning/kjøreledning som gir toget nødvendig strøm ble revet ned like etter at toget hadde passert Skeiane togstasjon.

Dette førte til strømstans og Sørtoget ble stående utenfor stasjonsområdet, like under brua ved Brugata. Strekningen mellom Sandnes og Bryne ble dermed stengt og Sørtogets passasjerer måtte belage seg på å bli sittende i toget en stund.

Teknisk feil

Pressevakt Olav Nordli fra Bane NOR forteller mandag morgen at det var dagtoget mellom Stavanger og Oslo som på et vis rev ned kontaktledningen som gir kjørestrøm til toget.

– Hvordan kan dette skje?

Det er ikke lett å si helt klart hvordan det har skjedd, men generelt sett kan det forklares med at det er noe som inntreffer og fører til en teknisk feil. Nøyaktig hva som skjedde i dette tilfellet vet jeg ikke, men det kan ha vært en svakhet i opphenget til dette anlegget.

Nordli forteller at det finnes mange ulike faktorer som kan gi teknisk feil. Fra tid til annen kan noe sånt skje, og Bane NOR mener at all erfaring blir tatt med for videre kunnskap etter en slik hendelse.

– Generelt kan jeg si at kraftig vind eller bevegelse kan være en mulig medvirkende årsak til å skape en svakhet i anlegget. Enkelt forklart er det en teknisk feil som er årsaken og dette ble reparert søndag etter hendelsen.

– Fagfolk tok seg av dette og reparasjonen var ferdig klokken 17:20. Etter det var alt i orden igjen og togsettet var heldigvis ikke skadet.

Videre forteller Nordli at strømledningen kan ryke og at det er en feil som kan inntreffe noen ganger.

Go-ahead Nordics pressevakt, Dag Brekkan har mandag formiddag følgende å si om hvilken feil som ble identifisert etter hendelsen;

– Vi har fått greie på at det var en infrastrukturfeil på et oppheng til kjøreledningen, sier han og fortsetter;

– Det blir normalt tatt en evaluering av hendelsen mellom Go-Ahead og Bane NOR. Men det ser ut som vi har identifisert feilen.

Sikkerhetsrutiner

Da hendelsen inntraff var Sørtoget fullt av passasjerer som skulle fraktes til Oslo S. En alternativ løsning for deres reise måtte på plass og det ble satt opp busser for å få den jobben gjort.

– Det gikk et par timer fra toget stanset til passasjerene kunne forlate toget. Det er strenge sikkerhetsrutiner for det arbeidet. Blant annet måtte vi forsikre oss om at det ikke var noen form for strøm igjen på stedet, før de trygt kunne ledes ut, forteller Nordli.

– Kvalifisert personell måtte være til stede for å forsikre seg om at alt gikk trygt for seg. Alle passasjerene var ute av toget klokken 13:15, forteller Dag Brekkan fra Bane NOR.

Totalt var det 212 passasjerer som ble berørt av hendelsen.

– Dette påvirket trafikken noe. Det var stengt mellom Stavanger og Bryne, og vi måtte iverksette buss for tog da det var strømløst på strekningen. Likeså måtte det innstilles to tog fra Oslo til Kristiansand kl. 18.25 og kl. 21.25. Nattoget fra Oslo måtte kjøre med et annet togmateriell, forteller Brekkan.

Toget som rev kjøreledningen ble innstilt hele strekningen.

– Førte hendelsen til store kostnader?

– Det blir selvfølgelig en del ekstra kostnader med buss for tog. Vårt ansvar er å få kunden fram, og vi gjør alltid vårt ytterste for at dette skal gå så smidig som mulig, svarer Brekkan.