- Til hytta tar du bare med deg hammar og sag, ikkje ski og stavar

Bjerkreim kommune går lenger enn regjeringa.