Takker elever og lærere i personlig brev

Pål Larsson som er kommunaldirektør for oppvekst og skole, er svært glad over hvordan elever og lærere takler situasjonen.