Fikk svar vedrørende spørsmål om Ryfast-overskridelser

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) svarte Pål Morten Borgli (FrP) da fylkesutvalget møttes tirsdag formiddag.