Bruker 2,5 mill. på overvannstiltak for Nye Ruten – skal skape inspirasjon og glede

Teknisk utvalg henter pengene fra avsatte midler når de planlegger behandling av stedvis åpne overvannsløsninger på Nye Ruten.