Sviland skule tar form: – Det blir et fantastisk bygg

Dersom alt går etter planen kan elever og lærere flytte inn i splitter ny skole høsten 2021.