Vaksinen skal gis til personer som er blitt utsatt for viruset, i et forsøk på å stanse smittespredning. Men andre smitteverntiltak opprettholdes ettersom det ikke er nok for å hindre spredning av viruset.

Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall I Sverige er det nok doser til om lag 1.500 personer.

I begynnelsen av juli rapporterte amerikanske smittevernmyndigheter at det siden mai er registrert over 5.000 tilfeller av apekopper i 51 land der sykdommen ikke er påvist tidligere.

Fram til mai hadde apekopper aldri forårsaket større kjente utbrudd utenfor det sentrale og vestlige Afrika, der sykdommen har eksistert i flere tiår.

Viruset har også kommet til Norge. Det er kjent at viruset spres med større frekvens i grupperinger hvor menn har sex med andre menn.