Svak kommuneøkonomi utsetter renovering av Langgata 76

Den tidligere husmorskolen skal bli til nye lokaler for frivillighetssentralen. Grunnet økonomiske utfordringer, utsettes planene inntil videre.