– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa, sier Audun Lysbakken.

Han påpeker at det hele tiden har vært klart at den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sier Lysbakken.

Lysbakken sier imidlertid at forholdet til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt og tillitsfullt, selv om SV trekker seg fra sonderingene.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle samtaler og bygget gode relasjoner partiene imellom. Jeg har et godt og tillitsfullt forhold med de andre partilederne, og det kommer vi til å ta vare på, sa Audun Lysbakken til pressen på Hurdalsjøen Hotell onsdag etter at det ble kjent at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet.

SV-leder Audun Lysbakken sier at felles front fra Ap og Sp i oljepolitikken er en hovedgrunn til at hans parti trekker seg fra sonderingene.

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente Lysbakken.

Men det finnes ikke ett punkt hvor det skar seg, sier han på spørsmål fra NTB.

– Det er helheten som er avgjørende. Men oljepolitikken, utslippskutt, naturvernspørsmål har vært viktig, men også skatt og ikke minst ønsket om å gjøre velferden profittfri, sier Lysbakken.