Fylkesmannen opphever mobilmastvedtak

Av

Naboene som kjemper mot mobilmast på toppen av Bogafjell får strålende nyheter av fylkesmannen. En saksbehandlingsfeil gjør at saken tilbake til kommunen for ny behandling.