Stort engasjement under infomøte om nye E39. Nå jobber Nye veier for å beholde krysset ved Skurve

Det var godt oppmøte da Nye Veier la frem siste nytt angående nye E39.