Stengte innkjøring til hyttefelt med snøvoll

Hytteeiere i Muleheia i Sirdal fikk seg overraskelse denne uka.