Vanligvis roper utbyggere etter flere parkeringsplasser, men her bes det om færre

Naboer mener færre parkeringsplasser vil føre til mer fremmedparkering i nærliggende boligområder. Det tror også politikerne.