Dagens pressekonferanse er særlig rettet til næringslivet.

– Vi ser at dere sliter, og vi skal komme med målrettede tiltak for å hjelpe dere, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg sier at regjeringens grep rettet mot næringslivet vil bestå av tre hovedstrategier.

– Vi skal gjennomføre strakstiltak. Disse skal være målrettede, ha rask effekt og være avgrenset i tid, sier Solberg.

Den andre strategiveien for regjeringen vil være å iverksette ytterligere tiltak for bransjer som er særlig sterkt rammet av tiltakene som iverksettes.

Her ser du fredagens pressekonferanse i opptak:

– Så vil det bli satt inn tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien, sier Solberg, som også legger til:

– Strakstiltakene er bare begynnelsen. Vi vil vurdere nye tiltak og holde tett kontakt med bransjene.

Finansminister Jan Tore Sanner presenterte disse endringene under pressekonferansen fredag:

  • Antall dager med lønnsplikt for permittering reduseres fra 15 til to
  • Staten tar da en større del av regningen, som betyr at staten overtar lønnsplikten for de resterende 13 dagene som arbeidsgiver plikter å utbetale lønn før permittering
  • Ventedagene (3 såkalte karensdager) før dagpenger kan utbetales, oppheves, slik at arbeidstakere ikke taper penger disse dagene
  • Kravet til arbeidstid for å ha rett til dagpenger under permittering, reduseres fra 50 til 40 prosent
  • Forslaget vil bidra til å unngå oppsigelser, mener Sanner.

Kritisk Ap

Arbeiderpartiet skriver i en pressemelding fredag at de støtter tiltak for bedriftene, men krever mer solidaritet med vanlige arbeidsfolk

– Det aller viktigste for oss som fellesskap er å begrense spredning av smitte og stille solidarisk opp for å sikre at de som trenger helsehjelp får det på en god måte. Mange er urolige for hva viruset kan påføre dem av sykdom. Vi kan bekjempe dette ved å stille opp sammen, sier Jonas Gahr Støre i en kommentar til regjerings krisepakke.

– Vi støtter de helsefaglige påleggene regjeringen kom med i går. Det var nødvendig i en ekstraordinær situasjon. Helsevesenet skal få tilgang til de midlene de trenger. Kommunene skal få økte bevilgninger av skjønnsmidler når de har merutgifter på grunn av virusutbruddet. Det støtter vi, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet kommer imidlertid til å foreslå endringer i det regjeringen har foreslått:

– Det de nå har lagt frem for norsk økonomi og for vanlige arbeidsfolk gjenspeiler ikke alvoret i situasjonen. Vi mener at den sosiale profilen for vanlige folks personlige økonomi er for svak, sier Hadia Tajik.

Kommer med egne forslag

Arbeiderpartiet er kritiske til at endringene i permitteringsregelverket som regjeringen har foreslått, dytter den økonomiske belastningen over på arbeidstakerne ved permittering.

– Det er uakseptabelt. Staten må dekke tapet de ansatte får. Folk som blir rammet må få mulighet til å utsette innbetaling av utgifter til strøm og kommunale avgifter. De som må være hjemme med barn må få omsorgspenger alle dagene de har fravær fra skole og barnehager på grunn av sykdom eller karanten. Vi mener også at foreldre med barn i barnehagen skal ikke måtte betale full pris for barnehage og SFO mens den er stengt, sier Hadia Tajik.

– Vi mener også at det trengs sterkere lut for å sikre bransjer og bedrifter som sliter. Her har vi også flere forslag, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet vil blant annet foreslå:

1. At det blir mulig å utsette flere skatter og avgifter med effekt, særlig arbeidsgiveravgiften – slik at ansatte ikke må miste jobbene sine. Andre kandidater er merverdiavgift, trygdeavgift.

2. At det innføres lånegarantier for bransjer som sliter – og som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase.

3. At det trengs kompensasjonsordninger for sektorer som er særlig rammet av situasjonen