Wirak om statsbudsjettet: – Svekker kommuneøkonomien

– Ingen større direkte konsekvenser for Sandnes, men en klar svekking av kommueøkonomien, er Sandnes-ordfører Stanley Wirak sin kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.