Statsbudsjettet: Regjeringen vil bruke 244 oljemilliarder

Finansminister Siv Jensen (Frp), her sammen med Solas påtroppende ordfører Tom Henning Slethei, offentligjør statsbudsjettet i dag.

Finansminister Siv Jensen (Frp), her sammen med Solas påtroppende ordfører Tom Henning Slethei, offentligjør statsbudsjettet i dag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen vil ta 244 milliarder kroner fra Oljefondet neste år, her er de første nøkkeltallene.

DEL

(Solabladet) ØKONOMI (Nettavisen): Hovedtallene for statsbudsjettet ble offentliggjort nå kl 8. Og de viser altså at Solberg-regjeringen i 2020 vil bruke 244 milliarder kroner av Oljefondet. Det tilsvarer 2,6 prosent av fondet (se også lenger ned).

DNB Markets spådde i forrige uke at statsbudsjettet ville bli nøytralt eller litt ekspansivt. Ekspansivt betyr at budsjettet for neste år virker stimulerende på økonomien, det bidrar til å øke aktivitetsnivået.

Meglerhuset anslo at bruken av oljepenger ville øke til 260 milliarder kroner i 2020. Det hadde utgjort en reell økning på om lag 15 milliarder kroner fra budsjettet for 2019. 260 milliarder tilsvarer en oljepengebruk på 2,7 prosent av fondet.

Regjeringen økte i revidert budsjett i år bruken av oljepenger for 2019 til 238 milliarder kroner.

Verdien av oljefondet lå mandag morgen på 9687 milliarder kroner. Den såkalte handlingsregelen tilsier at norske regjeringer over tid kan bruke inntil 3 prosent av oljefondet i statsbudsjettet. Med dagens verdier utgjør det 290 milliarder oljekroner.

Over normalt

DNB fremhever at norsk økonomi vokser fremdeles noe i overkant av det som regnes som normal vekst (1,5-2 prosent). Vi utnytter også ressursene i Norge litt i overkant av det vi historisk har gjort.

DNB Markets mener derfor at regjeringens budsjett for neste år - finanspolitikken - burde finanspolitikken har en nøytral til å ha en litt innstrammende effekt. Et innstrammende budsjett betyr at finanspolitikken stimulerer norsk økonomi negativt.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport mandag at de ser for seg et budsjett som er svakt ekspansivt, altså som stimulerer økonomien noe. Det vil imidlertid ikke være nok til at det skal gjøre betydelige utslag på renteutsiktene.

Norsk økonomi går godt, så det er et argument for å holde igjen på oljepengebruken.

Vårt oljefond- Statens pensjonsfond utland - har økt i verdi. Det skyldes delvis kursgevinster og delvis en svakere krone. Oljefondet plasserer sine midler i utlandet og dermed utenlandsk valuta, men verdien av oljefondet oppgis i kroner. Verdien av fondet vil derfor øke når kronen svekker seg, som den har gjort i år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken