Færre består førerprøven og teorien

I 2018 besto 69 prosent førerprøven, mens knapt halvparten besto teoriprøven ved trafikkstasjonen i Stavanger som dekker Stavanger– og Sandnes-området. Andelen bestått er lavere enn de siste årene, og også lavere enn landsgjennomsnittet.