Vet du hvor Komlå, Paddå, Korea og Zulu ligger? – Ofte ligger det gode historier bak stedsnavn

Forfatter og journalist Gøril Grov Sørdal gjester onsdag Sandnes med sitt show om stedsnavn i Norge. Nå ber hun om hjelp til å finne de morsomste stedsnavnene i fylket.