Metoden gir god effekt hos menn. Funnene blant kvinner får forskeren til å klø seg i hodet 

– Det gjør det bare enda mer spennende å forske på dette, når man ikke forstår resultatene. Dette må vi til bunns i.